Kako dodati naknade i neobavezne dodatke? | Orioly

Kako dodati naknade i neobavezne dodatke?

Želite li naučiti kako dodati naknade po rezervaciji ili putniku unutar proizvoda te omogućiti gostu rezervaciju dodataka poput opcionalnih izleta ili ulaznica, pročitajte ovaj članak.

Nakon što ste završili sa dodavanjem polazaka i uredili napredne postavke za svoj proizvod, sljedeći korak je uređivanje naknada i dodataka. Imajte na umu da, ukoliko nemate naknada ili dodataka unutar proizvoda, možete nastaviti na sljedeći korak u procesu kreiranja istog.

Trenutno aplikacija ima opciju dodavanja dva tipa naknada, a to su Naknade po rezervaciji i Naknade po putniku.

Naknade po rezervaciji

Ovaj tip naknade najčešće se koristi kako biste trošak Orioly provizije ili trošak Sustava za online plaćanje prebacili na putnika.

 1. Unutar Naknade po rezervaciji kliknite na gumb  Dodaj naknadu.
 2. Upišite naziv naknade (npr. Naknada za online rezervaciju)
 3. Dodajte iznos naknade koji može biti izražen u valuti ili u postotku od ukupne cijene proizvoda kojem se dodaje.
 4. Dodajte stopu poreza povezanu sa naknadom.
 5. Označite kvadratić “Fiksna cijena” ukoliko je cijena naknade fiksna. Napomena: Ako je cijena naknade varijabilna, kupac neće moći izvršiti plaćanje tijekom rezervacije.
 6. Kliknite “Spremi” kako biste naknade dodali proizvodu.

Naknade po putniku

Ovaj tip naknade najčešće se koristi kako biste primjerice povezali neku pristojbu sa pojedinom cjenovnom kategorijom koju ste definirali unutar Polazaka pri kreiranju proizvoda. To naprimjer može biti aviotaksa ili slično.

 1. Unutar Naknade po putniku kliknite na gumb  Dodaj naknadu.
 2. Upišite naziv naknade (npr. Aviotaksa).
 3. Dodajte iznos naknade koji može biti izražen u valuti ili u postotku od ukupne cijene proizvoda kojem se dodaje.
 4. Dodajte stopu poreza povezanu sa naknadom.
 5. Odaberite cjenovnu kategoriju na koju se naknada primjenjuje.
 6. Označite kvadratić “Fiksna cijena” ukoliko je cijena naknade fiksna. Napomena: Ako je cijena naknade varijabilna, kupac neće moći izvršiti plaćanje tijekom rezervacije.
 7. Kliknite “Spremi” kako biste naknade dodali proizvodu.

Dodaci

Dodacima se smatra bilo koja vrsta neobaveznih dodataka rezervaciji koji nisu uključeni u cijenu poput opcionalnih izleta ili aktivnosti, ulaznica za atrakcije, suvenira i slično.

 1. Unutar Dodaci kliknite na gumb  Dodaj dodatak.
 2. Upišite naziv dodatka (npr. Suvenir).
 3. Unesite iznos dodatka koji može biti izražen u valuti ili u postotku od ukupne cijene proizvoda kojem se dodaje.
 4. Dodajte stopu poreza povezanu sa dodatkom i odaberite cjenovnu kategoriju kojoj želite dodati dodatak.ju na koju
 5. Kliknite “Spremi” kako biste dodatak dodali proizvodu.

Pročitaj sljedeće

Kako definirati grupne cijene i popuste?

Ne možete pronaći ono što tražite?

Kontaktirajte naš team za podršku