Kako definirati grupne popuste i cijene unutar Orioly aplikacije?

Kako definirati grupne cijene i popuste?

Ovaj članak sadrži informacije o definiranju grupnih cijena i popusta za pojedine cjenovne kategorije.

Ukoliko još niste unijeli kategorije cijena, naučite kako čitajući članak Kako mogu dodati kategorije cijena?

Postoje dva tipa popusta koja možete odabrati. Jedan će umanjiti cijenu za iznos postotka popusta koji odredite, a drugi će umanjiti cijenu za fiksni popust u kunama koji unesete.

Za svaki od ovih vrsta popusta također trebate definirati i raspon odnosno veličinu grupe na koju će se popust primijeniti.

Kada govorimo o opciji Grupna cijena, neovisno o kategorijama cijena koje ste ranije definirali, imajte na umu da će grupna cijena biti ta koja će imati prioritet. Dakle sve dok broj zauzetih mjesta/ulaznica ulazi unutar definiranog raspona osoba, grupna cijena je ta koja će se prva primjenjivati.

Napomena:  Bez obzira što je opcija “Grupna cijena & popusti” omogućena (uključena), morate imati unešene individualne cijene unutar kategorije cijena.

Napomena: Pripazite na definiranje raspona cijena. Naime ukoliko primjerice u veličinu grupe unesete brojeve od 1 do 4, to znači da će se popust primjenjivati na raspon od 1 do 3 osobe, odnosno da četvrta osoba neće dobiti cijenu s popustom.

Ne možete pronaći ono što tražite?

Kontaktirajte naš team za podršku