Kako dodati vodiča kao resurs? | Orioly Dokumentacija

Kako dodati vodiča kao resurs?

Unutar ovog članka naučit ćete kako kreirati i dodijeliti vodiča kao resurs za jedan ili više proizvoda.

Ovaj tip resursa je idealan za vođene ture na kojima imate jednog ili više aktivnih vodiča te u svakom trenutku želite znati koje ste im sve ture dodijelili, a također ih možete lako pratiti na dnevnoj bazi kroz korištenje stranice Polazak unutar Nadzorne ploče.

Dodajte novog vodiča

 1. Kliknite na Upravitelj resursa u glavnoj navigaciji.
 2. Odaberite opciju Moji resursi.
 3. Kliknite na Dodaj resurs gumb i Vodič će biti već postavljena opcija.

Opće informacije

 1. Naziv resursa – za internu uporabu.
 2. Kapacitet – dodajte maksimalni broj putnika koji može biti dodijeljen jednom vodiču.

Zajednički kapacitet

Ukoliko uključite ovu opciju, ono što zapravo definirate je da vodič može voditi goste sa različitih aktivnosti čiji se polasci preklapaju, odnosno kapacitet resursa može se dijeliti u više aktivnosti s istim polascima. Ukoliko je ova opcija isključena i imate polaske različitih aktivnosti koji se preklapaju i povezani su sa resursom, aktivnost čiji polazak prvi bude rezerviran bit će raspoloživa za rezervaciju, dok druge aktivnosti koje se preklapaju više neće biti dostupne za rezervaciju.

Nedostupno

Sa ovom opcijom možete blokirati datume u slučaju da vodič nije u mogućnosti odraditi polazak.

Pojedinosti o vodiču

U ovoj sekciji možete dodati informacije o svom vodiču koje će biti podijeljene sa gostima proizvoda kojem je vodič dodijeljen.

 1. Ime – dodajte ime i prezime svog vodiča.
 2. Jezik – odaberite jezik na kojem će biti vođena tura. Imajte na umu da možete odabrati samo jedan jezik po vodiču.
 3. Email – dodajte email adresu vodiča na koju će primiti obavijest kada je rezerviran za polazak.
 4. Telefon – dodajte broj telefona vodiča kako bi gosti bili u mogućnosti kontaktirati vodiča u slučaju potrebe, osim putem emaila.

Dodijeli resurs

Nakon što ste kreirali Vodiča kao resurs, potrebno ga je povezati sa jednim ili više proizvoda za čije će vođenje biti zadužen. Kako biste to učinili, pratite sljedeće korake:

 1. Prebacite se sa opcije Moji resursi na Dodijeli resurs.
 2. Kliknite na ikonu olovke pored željenog proizvoda.
 3. Kliknite Dodijeli resurs.
 4. Iz padajućeg izbornika odaberite potreban resurs.
 5. Povežite resurs sa polaskom. Imajte na umu kako resurs možete povezati sa svim ili pojedinačnim cjenovnim kategorijama.
 6. Kliknite Primijeni kako biste dodijelili resurs.
 7. Ponovite iznad navedene korake ukoliko želite dodijeliti resurse drugim proizvodima.

Ne možete pronaći ono što tražite?

Kontaktirajte naš team za podršku