Kako dodati vozilo kao resurs? | Orioly Dokumentacija

Kako dodati vozilo kao resurs?

Unutar ovog članka naučit ćete kako kreirati i dodijeliti vozilo kao resurs za jedan ili više proizvoda.

Ovaj tip resursa je idealan za ture za koje su vam potrebna vozila, poput primjerice ciklotura, safari tura, off-road tura i slično.

Dodaj novo Vozilo

 1. Kliknite na Upravitelj resursa u glavnoj navigaciji.
 2. Odaberite opciju Moji resursi.
 3. Kliknite na Dodaj resurs gumb i Vodič će biti već postavljena opcija.
 4. Odaberite Vozilo kao vrstu resursa.

Opće informacije

 1. Naziv resursa – za internu uporabu.
 2. Količina – dodajte broj raspoloživih vozila, primjerice ukoliko imate 30 bicikala, trebate unijeti 30 pod količinu.
 3. Kapacitet – dodajte maksimalni broj putnika koji može biti dodijeljen jednom vozilu, primjerice ukoliko koristite bicikl kao resurs, kapacitet ćete postaviti na 1.

Dijeljeni kapacitet

Ukoliko uključite ovu opciju, ono što zapravo definirate je da vozilo može voziti goste različitih aktivnosti čiji se polasci preklapaju, odnosno kapacitet resursa može se dijeliti u više aktivnosti s istim polascima. Ukoliko je ova opcija isključena i imate polaske različitih aktivnosti koji se preklapaju i povezani su sa resursom, aktivnost čiji polazak prvi bude rezerviran bit će raspoloživa za rezervaciju, dok druge aktivnosti koje se preklapaju više neće biti dostupne za rezervaciju.

Nedostupno

Sa ovom opcijom možete blokirati datume u slučaju da vozilo nije dostupno za polazak.

Dodijeli resurs

Nakon što ste kreirali Vozilo kao resurs, potrebno ga je povezati sa jednim ili više proizvoda za koja će se koristiti. Kako biste to učinili, pratite sljedeće korake:

 1. Prebacite se sa opcije Moji resursi na Dodijeli resurs.
 2. Kliknite na ikonu olovke pored željenog proizvoda.
 3. Kliknite Dodijeli resurs.
 4. Iz padajućeg izbornika odaberite potreban resurs.
 5. Povežite resurs sa polaskom. Imajte na umu kako resurs možete povezati sa svim ili pojedinačnim cjenovnim kategorijama.
 6. Kliknite Primijeni kako biste dodijelili resurs.
 7. Ponovite iznad navedene korake ukoliko želite dodijeliti resurse drugim proizvodima.

Ne možete pronaći ono što tražite?

Kontaktirajte naš team za podršku