Kako dodati druge vrste resursa? | Orioly Dokumentacija

Kako dodati druge vrste resursa?

Unutar ovog članka naučit ćete kako kreirati i dodijeliiti resurse koji nisu niti vodiči niti vozila, već oprema poput kamera, tableta i slično.

Dodaj novi Resurs

 1. Kliknite na Upravitelj resursa u glavnoj navigaciji.
 2. Odaberite opciju Moji resursi
 3. Kliknite na Dodaj resurs gumb i Vodič će biti već postavljena opcija.
 4. Odaberite Drugo kao vrstu resursa.

Opće informacije

 1. Naziv resursa – za internu uporabu.
 2. Količina – dodajte broj raspoloživih resursa, primjerice ukoliko imate 30 tableta, trebate unijeti 30 pod količinu
 3. Kapacitet – dodajte maksimalni broj gostiju koji može biti dodijeljen resursu, primjerice ukoliko koristite tablet kao resurs, kapacitet ćete postaviti na onoliko gostiju koliko ih planirate da mogu koristiti jedan tablet.

Dijeljeni kapacitet

Ukoliko uključite ovu opciju, ono što zapravo definirate je da resurs mogu koristiti gosti različitih aktivnosti čiji se polasci preklapaju, odnosno kapacitet resursa može se dijeliti u više aktivnosti s istim polascima. Ukoliko je ova opcija isključena i imate polaske različitih aktivnosti koji se preklapaju i povezani su sa resursom, aktivnost čiji polazak prvi bude rezerviran bit će raspoloživa za rezervaciju, dok druge aktivnosti koje se preklapaju više neće biti dostupne za rezervaciju.

Nedostupno

Sa ovom opcijom možete blokirati datume u slučaju da resurs nije dostupan za dodijeljeni polazak.

Dodijeli resurs

Nakon što ste kreirali resurs, potrebno ga je povezati sa jednim ili više proizvoda za koje će se koristiti. Kako biste to učinili, pratite sljedeće korake:

 1. Prebacite se sa opcije Moji resursi na Dodijeli resurs.
 2. Kliknite na ikonu olovke pored željenog proizvoda.
 3. Kliknite Dodijeli resurs.
 4. Iz padajućeg izbornika odaberite potreban resurs.
 5. Povežite resurs sa polaskom. Imajte na umu kako resurs možete povezati sa svim ili pojedinačnim cjenovnim kategorijama.
 6. Kliknite Primijeni kako biste dodijelili resurs.
 7. Ponovite iznad navedene korake ukoliko želite dodijeliti resurse drugim proizvodima.

Ne možete pronaći ono što tražite?

Kontaktirajte naš team za podršku