Kako mogu postaviti proviziju za svoje partnere? | Orioly

Kako mogu postaviti proviziju za svoje partnere?

Nakon što ste dodijelili proizvode za preprodaju svojim partnerima, vrijeme je da dodate i iznos provizije koji će dobiti za svaku rezervaciju.

U ovom članku naučit ćete kako ručno postaviti provizije za svoje partnere za njihov agent račun te za svaki proizvod pojedinačno, nakon što ste ih povezali sa svojim Orioly korisničkim računom.

Ručno postavljanje provizije za partnere pojedinačno po svakom agent računu

 1. Prijavite se u svoj Orioly račun Upravitelj kanala > Moji partneri.
 2. Pronađite partnera za kojeg želite postaviti proviziju i kliknite na Tri točkice > Uredi.
 3. Postavite partnerovu proviziju u postotku ili iznosu. Napomena: Ukoliko je opcija Partnerova provizija isključena, trebate je uključiti kako bi dodali osnovnu proviziju za svog partnera/agenta.

Ručno postavljanje provizije za partnere pojedinačno za svaki proizvod

 1. Kliknite na Upravitelj kanala > Moji proizvodi.
 2. Na ovoj stranici imate pregled svih vaših proizvoda te možete vidjeti koliko im je partnera dodijeljeno. Kliknite na ikonu olovke pored proizvoda u kojem želite postaviti proviziju za svog partnera.
 3. Sa liste partnera pronađite one kojima želite dodati proviziju i kliknite na Tri točkice > Uredi.
 4. Postavite partnerovu proviziju u postotku ili iznosu, a potom kliknite Spremi.

Automatsko postavljaje provizije za partnere

 1. Odaberite Postavke aplikacije iz padajućeg izbornika u gornjem desnom kutu Orioly sučelja.
 2. Kliknite na Upravitelj kanala > Partnerstvo.
 3. Postavite osnovu proviziju u postotku ili iznosu za nove partnere. Napomena: Provizija postavljena u ovom koraku primijenit će se na sve nove partnere nakon inicijalnog povezivanja za odabrane proizvode.
 4. Kliknite Spremi.

Pročitaj sljedeće

Kako čitati i razumijeti izvješće o rezervacijama?

Ne možete pronaći ono što tražite?

Kontaktirajte naš team za podršku